Geloof of vertoog?

Geloof of vertoog?
Studiedag Toverij, bezetenheid, mirakelen. Vormen van omgaan met een andere wereld. Universiteit van Antwerpen, 30 oktober 2009.
Willem de Bl├ęcourt