Microhistory and the Study of Scolding

Microhistory and the Study of Scolding
Insults in the eighteenth-century Netherlands
Willem de Bl├ęcourt
translation of `Schelm, hoer en kenaille'. Schelden in achttiende-eeuws Kolderveen, Volkskundig bulletin 18 (1992): 389-414.