Volksverhalen uit Nederlands Limburg

Volksverhalen uit Nederlands Limburg
Willem de Blécourt
1981, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum

Volksverhalen uit Nederlands LimburgDutch synopsis:

“De Nederlandse provincie Limburg is altijd rijk geweest aan volksverhalen, die men ook wel verzamelde. In 1875 verscheen van de hand van rector Henri Welters het boek Limburgsche Legenden, Sagen, Sprookjes en Volksverhalen, de eerste Limburgse en tevens de eerste Nederlandse regionale bundel. In 1978 verschenen nog de Verhalen uit het land der Bokkenrijders en der Teuten als vervolg op het Limburgsch Sagenboek van de in Limburg geboren J.R.W. Sinninghe. Daartussen ligt als belangrijkste werk Pierre Kemps Limburgs Sagenboek uit 1925.
Toch bleek dat de samenstellers van die bundels veel verhalen ongebruikt hebben laten liggen, zodat de lezer in dit boek hoofdzakelijk onbekende verhalen zal aantreffen of oorspronkelijker versies van bekende verhalen. Hiervoor is onder meer geput uit de nagelaten papieren van Henri Welters, uit de vele kranteartikelen van Gehard Krekelberg en J.A. Hoens, uit de publikaties van Frits Smeets, Gerard Lemmens, A.F. van Beurden en anderen, alsmede uit de meer recente verzamelingen van Tom Daniëls en Theo van de Voort. De hele scala van volksverhalen, een enkele keer in plaatselijk dialect, is in deze bundel te vinden: zowel historische romances, legenden, sprookjes en anekdoten, als de verhalen over kabouters, heksen, weerwolven, nachtnerries, echte en onechte spookverschijningen, dwaallichten, duivels en vuurmannen.
Willem de Blécourt, die na Volksverhalen uit Utrecht en Het Gooi en Volksverhalen uit Noord-Brabant ook dit deel samenstelde, heeft ze geordend en voorzien van uitgebreide aantekeningen, registers en een inleiding over het Limburgse volksverhaal in de laatste honderd jaar. Op die manier is voor kenners, belangstellenden en liefhebbers van de Limburgse volksverhalenschat een lezenswaardige en verrassende bundel ontstaan.”