Reviews Dutch

Thirteen years of critical Dutch book reviews, 1984-1996

 

1984
– Volksmentaliteit of elitaire constructie?’ [Carlo Ginzburg, The night battles], Sociologisch tijdschrift 11: 555-560.

1985
– [Engelbert Heupers, Volksverhalen uit Gooi- en Eemland, 1-3], Volkscultuur; tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 2, nr.3/4: 127-134.

1986
– [Staf Loots, Uit de vuildoos], Volkscultuur; tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 3, nr.3: 107-108.

– Gooise volksverhalen [Heupers], Sociologisch tijdschrift 13: 542-544.

– Friese volksverhalen [Jurjen van der Kooi, Volksverhalen in Friesland], Sociologisch tijdschrift 13: 555-557.

– [Herman Beliën & Peter van der Eerden, Satans trawanten], Volkskundig bulletin 12: 340-341.

– [Pieter Spierenburg, ’Heksen, Christendom en angst’], Volkskundig bulletin 12: 412.

1987
– Heksenjacht als discussie: Nederlandse wetenschappers over Europese heksenvervolgingen [Beliën & Van der Eerden; Spierenburg; Dresen-Coenders], Volkscultuur; tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 4: 57-74.

1988
– [reaction to book review by L. Dresen-Coenders (concerning Kwade mensen)], Theoretische geschiedenis 15: 99-100.

1989
– [Carlo Ginzburg, Omweg als methode], Etnofoor 2, nr. 1: 109-111.

– [Bengt Holbek, Interpretation of Fairy Tales], Volkscultuur; tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 6, nr. 2: 80-82.

1990
– [Dries Vanysacker, Hekserij in Brugge], Volkskundig bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap 16: 100-102.

– [Henk Kooijman, Volksverhalen uit het grensgebied van Zuid-Holland], Volkskundig bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap 16: 103-105.

1991
– ‘Het probleem der ”charivari”‘ [Gerard Rooijakkers & Tiny Romme, eds. Charivari in de Nederlanden], Tijdschrift voor Geschiedenis 104: 51-52.

1992
– ‘An anthropology of the imaginary. A book review of sorts.’ [Peter Mason, Deconstructing America], Critique of Anthropology 12: 91-95.

– ‘Regionaal toverijonderzoek’ [Dick Schlüter, Betovering en vervolging], Tijdschrift voor geschiedenis 105: 276-277.

– [Gerrit van Vegchel, Medici contra kwakzalvers], Volkskundig bulletin 18: 274-275.

– [Anton Blok, De Bokkerijders], Etnofoor 5: 264-268.

1993
– [Lily Clerkx, En ze leefden nog lang en gelukkig], Etnofoor 6: 170-174.

– [Eddy Houwaart, De hygiënisten], Focaal 21: 202-206.

1994
– [Carlo Ginzburg, Extasen. Een ontcijfering van de heksensabbat], Historisch nieuwsblad 3,1: 42.

– [Dirk Jansen, Op zoek naar nieuwe zekerheid], Historisch nieuwsblad 3,4: 45-46.

1995
– `Toverij in Massachusetts’ [Bernard Rosenthal, Salem Story], Tijdschrift voor geschiedenis 108: 450-451.

– [Günter Wiegelmann (ed.), Volksmedizin in Nordwestdeutschland], Volkskundig bulletin 21: 448-450.

1996
– [Saatkamp & Schlüter (eds), Van Hexen un Düvelslüden], Volkskundig bulletin 22: 206-207.